Yksi on Lonliest määrä – vai onko tämä Cult Thing?

Ja kun kolme saa jättää pois, ei ole minne mennä, mutta takaisin ääreen! Mitä nämä oudot numerot tarkoittavat? Kommenttisi tästä mysteeri ovat tervetulleita. Näen tämän myös San Francisco usein, ja ihme jos tämä on uusi kultti. Jos näin on, miksi olen missaa sitä? Varmasti, siellä täytyy olla yksi seurata Princerss Melita Bonaparte!

Report this to the Bureau of Missing Numbers.  They look sort of pretty, but is there a subliminal message being sent here?

Raportoi tämä Bureau of puuttuvat numerot. Ne näyttävät tavallaan kaunis, mutta on olemassa tiedostamaton viesti lähetetään täällä?


One Is The Lonliest Number–Or Is This A Cult Thing?

And when three gets left out, there’s no where to go but back to the drawing board! What do these strange numbers mean? Your comments about this mystery are most welcome. I see this around San Francisco frequently, and wonder if this is a new cult. If so, why did I miss out on it? Surely, there needs to be one to follow Melita Bonaparte!

Report this to the Bureau of Missing Numbers.  They look sort of pretty, but is there a subliminal message being sent here?

Report this to the Bureau of Missing Numbers. They look sort of pretty, but is there a subliminal message being sent here?

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 415 other followers